United Nations High Commissioner for Refugees

Internationaal congres over staatloosheid

Vredespaleis Den Haag, 15-17 september 2014   

Vluchtelingenaantal Syrië bereikt 3 miljoen Syriërs vluchten na toenemende onveiligheid en verslechtering van de situatie.

Themapagina Staatloosheid Lees hier alles over de oorzaken, de gevolgen en hoe UNHCR staatlozen helpt.

Nansen Award 2014 Colombiaanse vrouwen ontvangen prestigieuze vluchtelingenprijs.

Blog uit Genève van UNHCR-medewerker Machiel Salomons

Vacatures Werken bij UNHCR Nederland.

Global Trends Report 2013 Voor het eerst sinds WO II zijn meer dan 50 miljoen mensen op de vlucht.

Informatie over verzoeken Rafha kamp Kijk hier voor informatie over bevestiging van verblijf in het Rafha kamp.

Drama’s die fictie overstijgen Verhalen van vluchtelingen in de boekenwinkel.

UNHCR in Georgië Hulp aan ontheemden in Georgië dankzij Nederlands Stabiliteitsfonds

Kanjers van Goud in Libanon UNHCR-medewerker Sander van Niekerk in Libanon.

Afgelopen week in Trouw: 'Pas bij haar gezin kan een moeder het leven hervatten'

Het was bijna drie jaar veel te stil in haar huis, treurde ze in januari 2013 in Trouw. Vier maanden later was het gedaan met de rust. Lees hier het hele artikel dat op 17 juni 2014 in Trouw werd gepubliceerd.

» meer

URL: www.unhcr.nl/home.html
copyright © 2001-2014 UNHCR - all rights reserved.