United Nations High Commissioner for Refugees

Over UNHCR

© UNHCR/R.Redmond

Het Hoog Commissariaat der Verenigde Naties voor Vluchtelingen

UNHCR werd op 14 december 1950 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in het leven geroepen. 

UNHCR heeft het mandaat om wereldwijd hulpacties te leiden en te coördineren om zo vluchtelingen te kunnen beschermen en om oplossingen te zoeken voor de vluchtelingenproblematiek wereldwijd. 

UNHCR’s voornaamste doel is om de rechten en het welzijn van vluchtelingen te waarborgen. De organisatie streeft ernaar dat iedereen zich kan beroepen op het recht om asiel aan te vragen en op het vinden van een veilig heenkomen in een ander land, met de optie om vrijwillig naar het land van herkomst terug te keren, lokaal te integreren of te hervestigen in een derde land. UNHCR heeft ook het mandaat om staatlozen te helpen. 

Sinds de oprichting, ruim 60 jaar geleden, hielpen we tientallen miljoenen mensen om een nieuw leven te beginnen. Vandaag verlenen 8.600 medewerkers in ruim 126 landen hulp aan zo’n 33,9 miljoen mensen. UNHCR had een budget van bijna 3 miljard US dollar in 2013.


Geschiedenis

De organisatie heeft veel bereikt sinds de oprichting in 1950.

Wat doen we?

De belangrijkste taak van UNHCR is om miljoenen ontheemden en staatlozen te beschermen.

Wie helpen we?

UNHCR staat klaar voor miljoenen hulpbehoevenden wereldwijd.

UNHCR wereldwijd

Overal ter wereld is UNHCR actief.

Hoge Commissaris

António Guterres, Hoge Commissaris der Verenigde Naties voor Vluchtelingen

Cijfers in één oogopslag

Ontdek hoeveel mensen UNHCR helpt.

Structuur & Financiering

Lees alles over de organisatie en het budget van UNHCR.

Goodwill Ambassador

Een netwerk van vrienden brengt ons werk onder de aandacht bij een breed publiek.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.