United Nations High Commissioner for Refugees

Asielzoekers

© UNHCR/B.Szandelszky

Asielzoekers zijn mensen die hun huis en bezit hebben achtergelaten om toevlucht te zoeken in een ander land om zo aan vervolging of conflict te ontsnappen, die in een ander land een aanvraag hebben ingediend voor erkenning van hun status als vluchteling, en die wachten op een beslissing op hun aanvraag.

Een nationaal asielsysteem dient ervoor om te beslissen wie wel of geen vluchting is. Als het besluit is genomen dat een persoon geen vluchteling is en geen andere vorm van internationale bescherming nodig heeft, kan hij worden teruggestuurd naar zijn land van herkomst.

De efficiëntie van een nationaal asielsysteem is zeer belangrijk. Indien het asielsysteem snel en rechtvaardig is, zullen mensen er ook minder snel misbruik van maken. 

UNHCR dringt er bij de overheden op aan om eerlijke en doeltreffende procedures op te zetten voor het al dan niet toekennen van de status van vluchteling. UNHCR benadrukt daarbij dat staten rekening houden met het feit dat een levensbedreigende situatie niet altijd met documenten kan worden aangetoond.

In 2013 werden er wereldwijd 1,1 miljoen asielaanvragen ingediend, waarvan het overgrote deel in geïndustrialiseerde landen. Duitsland werd in 2013 het land waar de meeste asielaanvragen werden ingediend.

Vluchtelingen

UNHCR had begin 2013 ongeveer 10,5 miljoen vluchtelingen onder haar hoede.

Ontheemden

Eind 2012 ving UNHCR ongeveer 17,7 miljoen ontheemden op.

Staatlozen

Naar schatting leven er wereldwijd zo’n 10 miljoen staatlozen.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/cijfers-in-een-oogopslag/asielzoekers.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.