United Nations High Commissioner for Refugees

Staatlozen

© UNHCR/G.M.B.Akash

Het begrip ‘staatloosheid’ wordt verschillend geïnterpreteerd en de problemen van staatlozen worden in heel wat landen zelfs compleet genegeerd. Juist daarom is het berekenen van het aantal staatlozen geen eenvoudige taak.

Om dit probleem gericht te kunnen aanpakken moet wel bekend zijn wie staatloos is. UNHCR moedigt daarom alle overheden aan om zoveel mogelijk cijfermateriaal en statistieken ter beschikking te stellen over staatlozen of personen zonder aantoonbare nationaliteit.

We kunnen geen exacte cijfers geven, maar UNHCR heeft eind 2012 3,3 miljoen staatlozen geïdentificeerd. Desondanks leven er naar schatting wereldwijd zo’n 10 miljoen staatlozen. Nu gegevens steeds beter en gerichter worden verzameld, krijgen we ook een nauwkeuriger beeld van het aantal staatlozen in de wereld. We stellen vast dat het aantal staatlozen in sommige landen zoals Bangladesh, Nepal en Sri Lanka fors is afgenomen.

UNHCR neemt in zijn statistische verslagen verscheidene landen op waarvoor het wel over gegevens, maar niet over echte statistieken over staatloosheid beschikt. Dit geldt voor Cambodja, de Dominicaanse Republiek, India, Indonesië, en Ivoorkust.

Vluchtelingen

UNHCR had begin 2013 ongeveer 10,5 miljoen vluchtelingen onder haar hoede.

Ontheemden

Eind 2012 ving UNHCR ongeveer 17,7 miljoen ontheemden op.

Asielzoekers

Eind 2012 was UNHCR verantwoordelijk voor 893.700 asielzoekers verspreid over de hele wereld.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/cijfers-in-een-oogopslag/staatlozen.html
copyright © 2001-2014 UNHCR - all rights reserved.