United Nations High Commissioner for Refugees

Staatlozen

© UNHCR/G.M.B.Akash
 • Wereldwijd leven naar schatting tenminste 10 miljoen staatlozen.
 • De meerderheid van de staatlozen wereldwijd is staatloos sinds de geboorte.
 • Elke 20 minuten wordt een baby staatloos geboren.
 • 33% van de staatlozen zijn kinderen. Terwijl kinderen sowieso al kwetsbaarder zijn dan volwassenen, zijn staatloze kinderen daarnaast nog vatbaarder voor uitbuiting en misbruik.
 • Op dit moment lopen duizenden Syrische kinderen het risico om staatloos te worden. Documentatie speelt een grote rol in deze risico's; gebrek aan geboorte- of huwelijksakte kan leiden tot staatloosheid. Ook als gezinnen van elkaar zijn gescheiden, en een moeder bevalt in een vluchtelingenkamp buiten Syrië, bestaat er een groot risico van staatloosheid omdat vrouwen hier geen nationaliteit kunnen verlenen aan hun eigen kinderen.
 • In de jaren ‘90 was de meest voorkomende oorzaak van staatloosheid het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en Joegoslavië. Tegenwoordig zijn er nog steeds meer dan 600.000 staatlozen in de voormalige Sovjet-Unie.
 • 30 staten hebben tenminste 10.000 staatlozen.
 • De meest kosten-effectieve manier om grote staatloze situaties op te lossen is door middel van wijzigingen in de wetgeving of overheidsbeleid.
 • In 2008 mochten 300.000 Biharis burgers worden van Bangladesh dankzij een uitspraak van het Hooggerechtshof. Hierdoor werden generaties van staatloosheid beëindigend en meer generaties voorkomen.
 • De belangrijkste oorzaak van staatloosheid in 2013 was van discriminatie.
 • In 27 staten staat de nationaliteitswetgeving niet toe ​​dat vrouwen nationaliteit verlenen aan hun kinderen, zoals mannen dat kunnen.
 • Aan de Algerijnse nationaliteitswetten hoefden slechts 4 woorden te worden toegevoegd om de staatloosheid van duizenden kinderen te beëindigen en van hen Algerijnse burgers te maken.
 • Op dit moment hebben 80 staten ​​het Verdrag van 1954 betreffende de Status van Staatlozen ondertekend.
 • 55 staten hebben het Verdrag van 1961 inzake de beperking van staatloosheid ondertekend.
URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/cijfers-in-een-oogopslag/staatlozen.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.