United Nations High Commissioner for Refugees

Vluchtelingen

© UNHCR/R.Chalasani

UNHCR werd in 1951 in het leven geroepen om 1 miljoen ontheemden na de verwoestende Tweede Wereldoorlog naar huis te helpen terugkeren. Sindsdien hebben we voor bijna 50 miljoen vluchtelingen een duurzame oplossing gevonden.

Eind 2013 waren er wereldwijd in totaal 51,2 miljoen mensen binnenlands ontheemd, asielzoeker of vluchteling. Dat is het hoogste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. Onder hen waren 16,7 miljoen vluchtelingen, waarvan UNHCR er 11,7 miljoen onder zijn hoede had.

De overige 5 miljoen geregistreerde vluchtelingen worden in het Midden-Oosten in zo’n 60 kampen opgevangen door de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA). De UNRWA is in 1949 opgericht om ontheemde Palestijnen te helpen.

De vluchtelingen voor wie UNHCR verantwoordelijk is, leven verspreid over de hele wereld. Voor hen zijn er drie duurzame oplossingen mogelijk, namelijk vrijwillige terugkeer naar huis, integratie ter plaatse of hervestiging in een derde land. Eén derde van hen wordt opgevangen in Azië en Oceanië, een kwart van alle vluchtelingen wordt opgevangen in Sub-Sahara Afrika en één vijfde wordt opgevangen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ze worden in zeer uiteenlopende omstandigheden opgevangen: sommigen leven in kampen en georganiseerde collectieve centra, terwijl anderen in een geïmproviseerd onderkomen of in de buitenlucht slapen. Meer dan de helft van de vluchtelingen voor wie UNHCR verantwoordelijk is, leeft in steden. 

Ontheemden

Eind 2012 ving UNHCR ongeveer 17,7 miljoen ontheemden op.

Asielzoekers

Eind 2012 was UNHCR verantwoordelijk voor 893.700 asielzoekers verspreid over de hele wereld.

Staatlozen

Naar schatting leven er wereldwijd zo’n 10 miljoen staatlozen.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/cijfers-in-een-oogopslag/vluchtelingen.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.