United Nations High Commissioner for Refugees

Een wereldorganisatie die klein begon

UNHCR wordt op 14 december 1950 opgericht door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Europa te helpen. UNHCR krijgt een mandaat van drie jaar om deze taak te volbrengen en zou daarna verdwijnen. Het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Status van Vluchtelingen wordt op 28 juli 1951 aangenomen. Dit is de juridische basis voor de hulpverlening aan vluchtelingen.

In 1956 bewijst UNHCR het nut en het belang van de organisatie wanneer de Hongaarse opstand door Sovjettroepen wordt neergeslagen en de Hongaren massaal op de vlucht slaan. In de jaren '60 leidt de dekolonisatie van Afrika tot de eerste van vele vluchtelingencrisissen op dat continent waarbij de hulp van UNHCR wordt ingeroepen. In de decennia daarna vangen we ook de ontheemde bevolking op in Azië en Latijns-Amerika. Aan het einde van de 20ste eeuw steekt het vluchtelingenprobleem opnieuw de kop op in Afrika, en drijven ook de oorlogen op de Balkan de bewoners massaal uit het gebied.

UNHCR is het meest actief bij vluchtelingencrises onder meer in Afrika en Azië. UNHCR wordt onder andere ingeschakeld om hulp te verlenen aan talloze ontheemden die in hun eigen land een veilig toevluchtsoord zoeken, omdat hun land verscheurd is door conflicten.

UNHCR verleent ook hulp aan mensen zonder een nationaliteit. Wereldwijd zijn er zo’n 10 miljoen mensen die geen nationaliteit (meer) hebben. We kunnen momenteel 3,3 miljoen van hen helpen.

In 1954 ontvangt UNHCR de Nobelprijs voor de Vrede voor de vernieuwende aanpak op het gebied van hulpverlening aan Europese vluchtelingen. Het mandaat van UNHCR wordt mede hierdoor verlengd tot 1960. In 1981 mag UNHCR opnieuw deze prestigieuze prijs in ontvangst nemen voor de hulpverlening aan vluchtelingen wereldwijd.

UNHCR is momenteel verantwoordelijk voor de opvang van zo’n 35,8 miljoen mensen: 17,7 miljoen ontheemden, 10,5 miljoen vluchtelingen, 526.000 repatrianten (mensen die terugkeren naar het land van herkomst), 3,3 miljoen staatlozen en ruim 893.700 asielzoekers.

Hoewel we aanvankelijk een mandaat van drie jaar kregen om het vluchtelingenprobleem op te lossen, vierde UNHCR op 14 december 2010 zijn zestigste verjaardag. Het ziet ernaar uit dat de humanitaire hulp die UNHCR verleent ook de komende jaren nog hard nodig zal zijn.

Wat doen we?

De belangrijkste taak van UNHCR is om miljoenen ontheemden en staatlozen te beschermen.

Wie helpen we?

UNHCR staat klaar voor miljoenen hulpbehoevenden wereldwijd.

UNHCR wereldwijd

Overal ter wereld is UNHCR actief.

Hoge Commissaris

António Guterres, Hoge Commissaris der Verenigde Naties voor Vluchtelingen

Cijfers in één oogopslag

Ontdek hoeveel mensen UNHCR helpt.

Structuur & Financiering

Lees alles over de organisatie en het budget van UNHCR.

Goodwill Ambassador

Een netwerk van vrienden brengt ons werk onder de aandacht bij een breed publiek.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/geschiedenis.html?L=0nvv%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C
copyright © 2001-2014 UNHCR - all rights reserved.