United Nations High Commissioner for Refugees

Hoge Commissaris

António Guterres, Hoge Commissaris der Verenigde Naties voor Vluchtelingen

António Guterres is sinds 15 juni 2005 de Hoge Commissaris van UNHCR. Hij is de opvolger van Ruud Lubbers. Guterres werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties verkozen voor een termijn van 5 jaar. In 2010 is zijn mandaat met nog eens 5 jaar verlengd. Als Hoge Commissaris staat hij aan het hoofd van een van de belangrijkste humanitaire organisaties ter wereld. Als hoofd van de organisatie is hij verantwoordelijk voor de leiding van en het toezicht op UNHCR. Hij leidt de werkzaamheden van UNHCR in goede banen met de hulp van de Adjunct-Hoge Commissaris en de Assistent-Hoge Commissarissen die belast zijn met bescherming en interventies.

Voor hij het roer van UNHCR overnam, werkte António Guterres meer dan 20 jaar voor de Portugese overheid. Hij was minister-president van Portugal van 1996 tot 2002. Tijdens die periode nam hij actief deel aan de inspanningen van de internationale gemeenschap om een vreedzame oplossing te vinden voor de crisis in Oost-Timor. Als voorzitter van de Raad van de Europese Unie drukte hij in 2000 de Lissabon agenda door. Hij was tevens medevoorzitter van de eerste EU-Afrika top. In 1991 richtte hij de Portugese Raad voor Vluchtelingen op en van 1991 tot 2002 maakte hij deel uit van de Portugese Raad van State. Van 1981 tot 1983 was António Guterres lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, alsook voorzitter van de Commissie voor migratie, vluchtelingen en demografie. Voorts was hij van 1992 tot 1999 vice-voorzitter en van 1999 tot juni 2005 voorzitter van de Socialistische Internationale.

António Guterres werd op 30 april 1949 in Lissabon geboren en studeerde af aan het Instituto Superior Técnico, waar hij later als gastdocent lesgaf. Hij is getrouwd en heeft 2 kinderen.

Geschiedenis

De organisatie heeft veel bereikt sinds de oprichting in 1950.

Wat doen we?

De belangrijkste taak van UNHCR is om miljoenen ontheemden en staatlozen te beschermen.

Wie helpen we?

UNHCR staat klaar voor miljoenen hulpbehoevenden wereldwijd.

UNHCR wereldwijd

Overal ter wereld is UNHCR actief.

Cijfers in één oogopslag

Ontdek hoeveel mensen UNHCR helpt.

Structuur & Financiering

Lees alles over de organisatie en het budget van UNHCR.

Goodwill Ambassador

Een netwerk van vrienden brengt ons werk onder de aandacht bij een breed publiek.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/hoge-commissaris.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.