United Nations High Commissioner for Refugees

Structuur & Financiering

© UNHCR/R.Arnold

Hoe de organisatie is opgebouwd

UNHCR wordt aangestuurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en door de ECOSOC (Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties). 

Het Statuut van UNHCR werd aangenomen in 1950 door de Algemene Vergadering. Hierin staat ook het mandaat van de organisatie opgetekend. In 2003 is het mandaat van UNHCR verlengt door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ‘ tot het vluchtelingenprobleem is opgelost’.

António Guterres, de huidige Hoge Commissaris der Verenigde Naties voor Vluchtelingen, rapporteert jaarlijks aan de ECOSOC en de Algemene Vergadering. Als hoofd van UNHCR is hij verantwoordelijk voor het besturen en controleren van het agentschap.

UNHCR heeft wereldwijd meer dan 8.600 nationale en internationale medewerkers in 126 landen. De meesten werken in het veld. De wereldwijde operatie is complex geworden, variërend van het werven van nieuwe medewerkers en het garanderen van hun veiligheid als ze in gevaarlijke gebieden werken, tot de aanschaf en verspreiding van allerlei soorten goederen zoals medicijnen, voedselvoorraden en tenten.

Op het hoofdkantoor in Genève zien allerlei verschillende afdelingen toe op belangrijke thema’s, zoals operaties in het veld, bescherming, externe betrekkingen, het welzijn van de medewerkers en financiën. 

Sinds UNHCR is opgericht, is de vraag naar hulp van de organisatie enorm gegroeid. Om te kunnen voldoen aan deze toenemende vraag, is het aantal medewerkers, activiteiten en kantoren van UNHCR de afgelopen 60 jaar steeds uitgebreid. Ondanks een nog altijd toenemende vraag, heeft UNHCR het aantal medewerkers op het hoofdkantoor in Genève verminderd om meer financiële middelen te kunnen gebruiken waar het het meest nodig is: in het veld. Voor de financiering van alle activiteiten rekent UNHCR op de hulp van donoren uit de overheidssector en de privé-sector.

In het jaar 2013 heeft de Nederlandse overheid 85.568.687 USD bijgedragen. In het eerste half jaar van 2014 heeft de overheid 60.369.595 USD bijgedragen.

De hulpprogramma’s van UNHCR worden hoofdzakelijk met vrijwillige bijdragen van regeringen, het VN-noodhulpfonds, stichtingen, bedrijven en privé-personen gefinancierd. Minder dan 2 procent van het UNHCR budget komt van de Verenigde Naties zelf. UNHCR is daarom afhankelijk van de financiële welwillendheid van anderen. 


Bestuur en organisatie

Het reilen en zeilen van UNHCR.

Financiële middelen

UNHCR is financieel afhankelijk van de welwillendheid van anderen.

Nationale Postcode Loterij

Met donaties van de Nationale Postcode Loterij kan UNHCR hulpverleningsprojecten opzetten voor vluchtelingen en ontheemden wereldwijd.

Geschiedenis

De organisatie heeft veel bereikt sinds de oprichting in 1950.

Wat doen we?

De belangrijkste taak van UNHCR is om miljoenen ontheemden en staatlozen te beschermen.

Wie helpen we?

UNHCR staat klaar voor miljoenen hulpbehoevenden wereldwijd.

UNHCR wereldwijd

Overal ter wereld is UNHCR actief.

Hoge Commissaris

António Guterres, Hoge Commissaris der Verenigde Naties voor Vluchtelingen

Cijfers in één oogopslag

Ontdek hoeveel mensen UNHCR helpt.

Goodwill Ambassador

Een netwerk van vrienden brengt ons werk onder de aandacht bij een breed publiek.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/structuur-financiering.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.