United Nations High Commissioner for Refugees

Structuur & Financiering

© UNHCR/R.Arnold

Hoe de organisatie is opgebouwd

Door de jaren heen breidde het aantal medewerkers, activiteiten en kantoren van UNHCR verder uit om te voldoen aan de toenemende vraag. Maar in de afgelopen jaren heeft UNHCR het aantal medewerkers op de hoofdzetel verminderd om meer financiële middelen te laten doorstromen naar de veldkantoren.

Voor de financiering van alle activiteiten rekent UNHCR de laatste jaren steeds vaker op de hulp van donoren uit de overheidssector en de privé-sector.

Voor het jaarlijkse programmabudget van 2011 heeft de Nederlandse regering 59.154.930 USD bijgedragen. In 2010 was de Nederlandse regering de 6de belangrijkste donateur met een bijdrage van 74.079.339 USD. Dit bedrag ligt ongeveer 5 miljoen USD lager dan in 2009. Het 2010 jaarbudget voor UNHCR bedroeg 1,2 miljard USD, terwijl er 3 miljard USD begroot was. De hulpprogramma’s van UNHCR worden hoofdzakelijk met vrijwillige bijdragen van regeringen, het VN-noodhulpfonds, stichtingen, bedrijven en privé-personen gefinancieerd. Minder dan 2 procent van het UNHCR budget komt van de Verenigde Naties zelf. UNHCR is daarom afhankelijk van de financiële welwillendheid van anderen.


Bestuur en organisatie

Het reilen en zeilen van UNHCR.

Financiële middelen

UNHCR is financieel afhankelijk van de welwillendheid van anderen.

Nationale Postcode Loterij

Met donaties van de Nationale Postcode Loterij kan UNHCR hulpverleningsprojecten opzetten voor vluchtelingen en ontheemden wereldwijd.

Geschiedenis

De organisatie heeft veel bereikt sinds de oprichting in 1950.

Wat doen we?

De belangrijkste taak van UNHCR is om miljoenen ontheemden en staatlozen te beschermen.

Wie helpen we?

UNHCR staat klaar voor miljoenen hulpbehoevenden wereldwijd.

UNHCR wereldwijd

Overal ter wereld is UNHCR actief.

Hoge Commissaris

António Guterres, Hoge Commissaris der Verenigde Naties voor Vluchtelingen

Cijfers in één oogopslag

Ontdek hoeveel mensen UNHCR helpt.

Goodwill Ambassador

Een netwerk van vrienden brengt ons werk onder de aandacht bij een breed publiek.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/structuur-financiering.html?L=0nvv%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%255
copyright © 2001-2014 UNHCR - all rights reserved.