United Nations High Commissioner for Refugees

Bestuur en organisatie

© UNHCR/D.Favre

Reilen en zeilen van UNHCR

UNHCR legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering en de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC). Het uitvoerend comité van UNHCR, met vertegenwoordigers uit 78 landen, keurt de tweejaarlijkse programma’s en budgetten goed.

De opdracht van UNHCR is vastgelegd in het Verdrag van 1951 betreffende de status van vluchtelingen. In 2003 gaf de Algemene Vergadering UNHCR een onbeperkt mandaat dat blijft lopen "tot het vluchtelingenprobleem is opgelost". De Hoge Commissaris legt aan ECOSOC en aan de Algemene Vergadering een jaarverslag voor over de voorbije werkzaamheden van UNHCR.

De Hoge Commissaris is als hoofd van de organisatie verantwoordelijk voor de leiding van en het toezicht op UNHCR. Hij leidt de werkzaamheden van UNHCR in goede banen met de hulp van de Adjunct-Hoge Commissaris en de Assistent-Hoge Commissarissen die belast zijn met bescherming en interventies.

UNHCR heeft zowel lokale als internationale medewerkers. Ruim 6.650 mensen werken voor UNHCR in meer dan 118 landen.

De administratie van al die werkzaamheden wereldwijd is uitermate complex en omvat allerlei aspecten: van het werven en opleiden van personeel, het verzekeren van hun bescherming en veiligheid in extreem gevaarlijke werkomstandigheden, tot het aanvoeren van allerlei benodigdheden, medisch materieel en levensmiddelen.

De meeste van deze administratieve afdelingen zijn gevestigd in het hoofdkantoor in Genève. Ze houden toezicht op kernactiviteiten zoals interventies, bescherming, externe betrekkingen, human resources en financiën. Er zijn ook regionale kantoren. Deze vormen een link tussen de kantoren in het buitenland en het hoofdkantoor.

Financiële middelen

UNHCR is financieel afhankelijk van de welwillendheid van anderen.

Nationale Postcode Loterij

Met donaties van de Nationale Postcode Loterij kan UNHCR hulpverleningsprojecten opzetten voor vluchtelingen en ontheemden wereldwijd.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/structuur-financiering/bestuur-en-organisatie.html
copyright © 2001-2014 UNHCR - all rights reserved.