United Nations High Commissioner for Refugees

Bestuur en organisatie

© UNHCR/D.Favre

Reilen en zeilen van UNHCR

De opdracht van UNHCR is vastgelegd in het Verdrag van 1951 betreffende de status van vluchtelingen.

UNHCR legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering en de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC). In 2003 gaf de Algemene Vergadering aan UNHCR een onbeperkt mandaat dat blijft lopen "tot het vluchtelingenprobleem is opgelost".

De Hoge Commissaris is als hoofd van de organisatie verantwoordelijk voor de leiding van UNHCR en leidt de werkzaamheden van UNHCR in goede banen. Hij rapporteert jaarlijks over de resultaten van UNHCR aan ECOSOC en de Algemene Vergadering.

UNHCR heeft zowel lokale als internationale medewerkers. Ruim 8.600 mensen werken voor UNHCR in meer dan 126 landen.

Al deze wereldwijde werkzaamheden zijn complex en dynamisch: van het werven en opleiden van personeel, het verzekeren van hun bescherming en veiligheid in extreem gevaarlijke omstandigheden, tot het aanvoeren van allerlei benodigdheden, medisch materieel en levensmiddelen.

De meeste van deze afdelingen zijn gevestigd in het hoofdkantoor in Genève. Ze houden toezicht op activiteiten zoals interventies, bescherming, externe betrekkingen, het recruteren en het welzijn van de medewerkers en financiën. Er zijn ook regionale kantoren. Deze vormen een link tussen de kantoren in het buitenland en het hoofdkantoor.

Financiële middelen

UNHCR is financieel afhankelijk van de welwillendheid van anderen.

Nationale Postcode Loterij

Met donaties van de Nationale Postcode Loterij kan UNHCR hulpverleningsprojecten opzetten voor vluchtelingen en ontheemden wereldwijd.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/structuur-financiering/bestuur-en-organisatie.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.