United Nations High Commissioner for Refugees

Financiële middelen

© UNHCR

Rekenen op steun van donateurs

UNHCR wordt grotendeels gefinancierd door rechtstreekse, vrijwillige giften. We krijgen belangrijke bijdragen van non-gouvermentele organisaties (NGO) en uit de private sector, waaronder bedrijven, fondsen, stichtingen en particuliere donateurs. Minder dan 2 procent van het UNHCR-budget komt van de Verenigde Naties zelf. Dit geld wordt gebruikt voor administratieve kosten. UNHCR is daarom afhankelijk van de welwillendheid van anderen.

Voor het jaarlijkse programma budget van 2011 heeft de Nederlandse regering 59.154.930 USD bijgedragen. Het 2010 jaarbudget voor UNHCR bedroeg 1,2 miljard USD, terwijl er 3 miljard USD was begroot. Dit laatste bedrag is nodig om die hulp te kunnen bieden die vluchtelingen en ontheemden wereldwijd nodig hebben.

De Nederlandse overheid heeft in 2009 ruim 80 miljoen USD bijgedragen aan UNHCR. De hulpprogramma’s van UNHCR worden hoofdzakelijk met vrijwillige bijdragen van regeringen, het VN-noodhulpfonds, stichtingen, bedrijven en particuliere donateurs gefinancierd. Minder dan 2 procent van het UNHCR budget komt van de VN zelf. UNHCR is daarom afhankelijk van de financiële welwillendheid van anderen. De Postcode Loterij behoorde in 2010 tot de top 3 van belangrijkste individuele privé donateurs aan UNHCR naast andere belangrijke donateurs als de Ikea Foundation en Procter & Gable.

Bestuur en organisatie

Het reilen en zeilen van UNHCR.

Nationale Postcode Loterij

Met donaties van de Nationale Postcode Loterij kan UNHCR hulpverleningsprojecten opzetten voor vluchtelingen en ontheemden wereldwijd.

Top Donors

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/structuur-financiering/financiele-middelen.html?L=0nvv%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%22%5C%5C%5C%22%22%22
copyright © 2001-2014 UNHCR - all rights reserved.