United Nations High Commissioner for Refugees

Financiële middelen

© UNHCR

Rekenen op steun van donateurs

Minder dan 2 procent van het UNHCR-budget komt van de Verenigde Naties zelf. Dit geld wordt gebruikt voor administratieve kosten. 

UNHCR wordt grotendeels gefinancierd door rechtstreekse, vrijwillige giften. UNHCR is daarom afhankelijk van de welwillendheid van anderen. We krijgen belangrijke bijdragen van donorlanden, non-gouvermentele organisaties (NGO’s) en uit de private sector, waaronder van bedrijven, fondsen, stichtingen en particuliere donateurs. UNHCR rekent de laatste jaren steeds vaker op de hulp van donoren uit de overheidssector en de privé-sector voor alle activiteiten. Een belangrijke donateur is de IKEA Foundation. In Nederland is de Nationale Postcode Loterij de belangrijkste donateur. In 2013 heeft de Nederlandse overheid 85.568.687 USD bijgedragen. In het eerste half jaar van 2014 heeft de overheid 60.369.595 USD bijgedragen.

Het 2013 jaarbudget voor UNHCR bedroeg 2,965 miljard USD, terwijl er 3,924 miljard USD begroot was. Dit laatste bedrag was nodig om die hulp te kunnen bieden die vluchtelingen en ontheemden wereldwijd nodig hebben. Gedurende het jaar 2013 groeide de vraag naar deze hulp en daarmee ook het beroep van UNHCR op donoren. 

Bestuur en organisatie

Het reilen en zeilen van UNHCR.

Nationale Postcode Loterij

Met donaties van de Nationale Postcode Loterij kan UNHCR hulpverleningsprojecten opzetten voor vluchtelingen en ontheemden wereldwijd.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/structuur-financiering/financiele-middelen.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.