United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR wereldwijd

© UNHCR/G.Amarasinghe

Wereldwijd aan het werk

Onze 8.600 medewerkers zijn actief in meer dan 126 landen en werken zowel in grote steden als in afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden. Daar verlenen we rechtstreeks bijstand aan de meest kwetsbare mensen. UNHCR heeft afvaardigingen in donorlanden over de hele wereld en werkt in de opvanglanden nauw samen met de overheid, om erop toe te zien dat het Verdrag van 1951 betreffende de status van vluchtelingen wordt nageleefd. Dit verdrag is de juridische basis voor de hulpverlening aan vluchtelingen. In Afrika wordt overigens gewerkt met het Verdrag Inzake de Specifieke Aspecten van Vluchtelingenproblemen in Afrika (1969).

Het hoofdkantoor in Genève en het internationale kantoor in Boedapest vormen samen het administratieve centrum van de hele organisatie. Zo’n 9 procent van al het personeel werkt op het hoofdkantoor in Genève. Dat is aanzienlijk minder dan vroeger. Dat komt omdat UNHCR de diensten decentraliseert. Ongeveer 85 procent van alle medewerkers werkt momenteel in het veld. De meerderheid werkt in Afrika en Azië, vaak onder moeilijke en gevaarlijke omstandigheden.

Onze voornaamste werkterreinen zijn momenteel Afghanistan, Colombia, de Democratische Republiek Congo, Irak, Mali, Pakistan, Syrië en buurlanden Jordanië, Libanon en Turkije. Daarnaast voeren we ook grootschalige projecten uit in tal van andere landen wereldwijd.

Geschiedenis

De organisatie heeft veel bereikt sinds de oprichting in 1950.

Wat doen we?

De belangrijkste taak van UNHCR is om miljoenen ontheemden en staatlozen te beschermen.

Wie helpen we?

UNHCR staat klaar voor miljoenen hulpbehoevenden wereldwijd.

Hoge Commissaris

António Guterres, Hoge Commissaris der Verenigde Naties voor Vluchtelingen

Cijfers in één oogopslag

Ontdek hoeveel mensen UNHCR helpt.

Structuur & Financiering

Lees alles over de organisatie en het budget van UNHCR.

Goodwill Ambassador

Een netwerk van vrienden brengt ons werk onder de aandacht bij een breed publiek.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/unhcr-wereldwijd.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.