United Nations High Commissioner for Refugees

Wat doen we?

© UNHCR/P.Taggart

Hulp aan ontheemden en staatlozen

UNHCR heeft het mandaat om wereldwijd hulpacties te leiden en te coördineren om zo vluchtelingen te kunnen beschermen en om oplossingen te zoeken voor de vluchtelingenproblematiek wereldwijd. Op korte termijn streven we ernaar om de rechten en het welzijn van vluchtelingen te waarborgen. Op lange termijn is ons doel om vluchtelingen bij te staan bij hun terugkeer naar hun land van herkomst als dat veilig is. Als dat niet mogelijk is, biedt UNHCR ondersteuning bij integratie in het land waar zij verblijven of helpt UNHCR bij hervestiging in een derde land.

UNHCR heeft 8.600 medewerkers in ruim 126 landen. Zij helpen en beschermen miljoenen vluchtelingen, asielzoekers, ontheemden, staatlozen en repatrianten.


Bescherming

De belangrijkste taak van UNHCR is om miljoenen ontheemden en staatlozen te beschermen.

Noodhulp

UNHCR biedt snel en gericht hulp in complexe noodsituaties.

Hulpverlening

Hulpverlenen varieert van levensnoodzakelijke hulp bieden tot gezondheidszorg, onderwijs en nog veel meer.

Duurzame oplossingen

UNHCR heeft drie duurzame oplossingen: vrijwillige repatriëring, integratie, hervestiging.

Milieu

UNHCR probeert de gevolgen van vluchtelingenoperaties voor het mileu te beperken.

Geschiedenis

De organisatie heeft veel bereikt sinds de oprichting in 1950.

Wie helpen we?

UNHCR staat klaar voor miljoenen hulpbehoevenden wereldwijd.

UNHCR wereldwijd

Overal ter wereld is UNHCR actief.

Hoge Commissaris

António Guterres, Hoge Commissaris der Verenigde Naties voor Vluchtelingen

Cijfers in één oogopslag

Ontdek hoeveel mensen UNHCR helpt.

Structuur & Financiering

Lees alles over de organisatie en het budget van UNHCR.

Goodwill Ambassador

Een netwerk van vrienden brengt ons werk onder de aandacht bij een breed publiek.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/wat-doen-we.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.