United Nations High Commissioner for Refugees

Bescherming

© UNHCR/P. Taggart

Onze belangrijkste opdracht is om miljoenen ontheemden en staatlozen te beschermen

De overheid van een land is verantwoordelijk voor de naleving van de fundamentele rechten en de veiligheid van haar burgers. Maar als burgers op de vlucht slaan naar een ander land, kan hun overheid deze taak niet meer vervullen. Dat maakt vluchtelingen kwetsbaar. Het is vaak zelfs hun eigen overheid die hen dreigt te vervolgen. Het is daarom belangrijk dat andere landen deze vluchtelingen opvangen en beschermen.

Een van de voornaamste doelen van UNHCR is om de 35,8 miljoen ontheemden en staatlozen wereldwijd te beschermen. We doen dat op verschillende manieren. UNHCR ziet er in de eerste plaats op toe dat ontheemden en staatlozen beschikking hebben tot fundamentele mensenrechten in het land van asiel of het land waar ze verblijven. Zo willen we voorkomen dat vluchtelingen tegen hun wil worden teruggestuurd naar levensbedreigende gebieden. Op langere termijn helpen we vluchtelingen om een duurzame oplossing te vinden voor hun schrijnende situatie, door:

  1. vrijwillige repatriëring (terugkeer) naar het land van herkomst
  2. integratie in het land van asiel
  3. hervestiging in een derde land

In veel landen werken we samen met andere partners, zowel in steden als in afgelegen kampen of grensgebieden. We maken ons hard voor een degelijke juridische en fysieke bescherming aan vluchtelingen. Daarnaast willen UNHCR en zijn partners vluchtelingen bij aankomst bij de hulpposten op zijn minst een onderkomen bieden, evenals voedsel, water en gezondheidszorg verstrekken. Daarbij houden we rekening met de bijzondere noden van vrouwen, kinderen, ouderen en mensen met een handicap.

Wat doen we?

Noodhulp

UNHCR biedt snel en gericht hulp in complexe noodsituaties.

Hulpverlening

Hulpverlenen varieert van levensnoodzakelijke hulp bieden tot gezondheidszorg, onderwijs en nog veel meer.

Duurzame oplossingen

UNHCR heeft drie duurzame oplossingen: vrijwillige repatriëring, integratie, hervestiging.

Milieu

UNHCR probeert de gevolgen van vluchtelingenoperaties voor het mileu te beperken.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/wat-doen-we/bescherming.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.