United Nations High Commissioner for Refugees

Duurzame oplossingen

© UNHCR/A. Gesulfo

Drie sleutels voor een duurzame oplossing: vrijwillige repatriëring, integratie, hervestiging

UNHCR wil de rechten en het welzijn van vluchtelingen waarborgen, met het uiteindelijke doel om duurzame oplossingen te vinden. We willen vluchtelingen helpen om weer een menswaardig en vreedzaam leven op te bouwen. UNHCR heeft daarvoor 3 mogelijkheden:

  1. vrijwillige repatriëring (terugkeer) naar het land van herkomst;
  2. integratie in het land van asiel;
  3. hervestiging in een derde land als een vluchteling onmogelijk naar huis kan terugkeren of niet in het opvangland kan blijven.

Voor miljoenen vluchtelingen en nog meer ontheemden is geen van deze oplossingen echter haalbaar. UNHCR blijft daarom benadrukken dat ook voor die vluchtelingen een duurzame oplossing moet worden gevonden. Het uitblijven van een oplossing op lange termijn zal uiteindelijk de bescherming van de vluchtelingen ondermijnen.


Repatriëring

Samen met het land van herkomst en de opvanglanden helpt UNHCR vluchtelingen om terug te keren.

Lokale integratie

Dankzij integratie in hun nieuwe gemeenschap kunnen vluchtelingen een vreedzaam en menswaardig bestaan opbouwen.

Hervestiging

Hervestiging is voor vluchtelingen die onmogelijk naar hun thuisland kunnen terugkeren.

Bescherming

De belangrijkste taak van UNHCR is om miljoenen ontheemden en staatlozen te beschermen.

Noodhulp

UNHCR biedt snel en gericht hulp in complexe noodsituaties.

Hulpverlening

Hulpverlenen varieert van levensnoodzakelijke hulp bieden tot gezondheidszorg, onderwijs en nog veel meer.

Milieu

UNHCR probeert de gevolgen van vluchtelingenoperaties voor het mileu te beperken.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/wat-doen-we/duurzame-oplossingen.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.