United Nations High Commissioner for Refugees

Lokale integratie

© UNHCR/B. Heger

Dankzij integratie in hun nieuwe gemeenschap kunnen vluchtelingen een vreedzaam en menswaardig bestaan opbouwen

Miljoenen vluchtelingen wereldwijd houden jaar na jaar vast aan de hoop dat ze op een dag naar huis kunnen terugkeren. Voor sommigen is een terugkeer uitgesloten omdat hun land wordt verscheurd door eindeloze conflicten of, vaker nog, omdat ze vrezen voor vervolging.

Als terugkeer niet haalbaar is, dan is het van belang dat het opvangland deze vluchtelingen helpt om een nieuw bestaan op te bouwen. Zo’n integratie is een complex en geleidelijk proces. Er komen allerlei juridische, economische, sociale en culturele aspecten bij kijken.

In veel gevallen krijgen vluchtelingen na verloop van tijd de nationaliteit van het asielland. UNHCR schat dat de afgelopen 10 jaar ongeveer 1,3 miljoen vluchtelingen over de hele wereld de nationaliteit van hun asielland hebben gekregen.

Repatriëring

Samen met het land van herkomst en de opvanglanden helpt UNHCR vluchtelingen om terug te keren.

Hervestiging

Hervestiging is voor vluchtelingen die onmogelijk naar hun thuisland kunnen terugkeren.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/wat-doen-we/duurzame-oplossingen/lokale-integratie.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.