United Nations High Commissioner for Refugees

Repatriering

© HCR/E. Seleli

Samen helpen we vluchtelingen terugkeren naar hun land van herkomst

Miljoenen vluchtelingen wereldwijd willen niets liever dan naar huis terugkeren. De overgrote meerderheid van de vluchtelingen kiest voor een vrijwillige repatriëring als het land weer veilig en leefbaar is. Dit vereist de volledige medewerking en inzet van het land van herkomst bij de herinburgering van zijn eigen burgers. Ook de internationale gemeenschap heeft daarbij een rol. Zij moet tijdens de wederopbouwfase erop toezien dat iedereen die terugkeert naar zijn of haar thuisland het leven weer kan oppakken in stabiele omstandigheden.

UNHCR streeft er naar dat vrijwillige terugkeer naar het thuisland onder zo gunstig mogelijke voorwaarden plaatsvindt. We zien erop toe dat de keuze vrijwillig en bewust wordt gemaakt en geven de nodige steun aan de terugkeerders. UNHCR ondersteunt de vrijwillige repatriëring op verschillende manieren. We organiseren verkenningsbezoeken voor de vluchtelingen, ze krijgen het laatste nieuws over hun land en hun thuisregio, UNHCR draagt ook bij aan de teruggave van woning en eigendommen, en verleent juridische bijstand.

Lokale integratie

Dankzij integratie in hun nieuwe gemeenschap kunnen vluchtelingen een vreedzaam en menswaardig bestaan opbouwen.

Hervestiging

Hervestiging is voor vluchtelingen die onmogelijk naar hun thuisland kunnen terugkeren.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/wat-doen-we/duurzame-oplossingen/repatriering.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.