United Nations High Commissioner for Refugees

Hulpverlening

© UNHCR/T.Irwin

Hulpverlenen varieert van levensnoodzakelijke hulp bieden tot gezondheidszorg, onderwijs en nog veel meer

Mensen die vluchten en een veilig onderkomen zoeken in een andere regio of land, hebben hulp nodig. De meeste vluchtelingen en ontheemden hebben vrijwel al hun bezittingen achtergelaten en de weinige middelen waarover ze nog beschikken, raken snel uitgeput. Daarom geven UNHCR en onze partners via verschillende kanalen de meest noodzakelijke bijstand.

Allereerst verstrekken we de nodige hulp om te kunnen overleven: drinkwater, sanitair en medische verzorging, en ook andere hulpgoederen zoals tenten, dekens, slaapmatten, jerrycans, huishoudelijke artikelen en soms ook voedingsmiddelen. Daarnaast helpen we bij de registratie van vluchtelingen en bij asielaanvragen, zorgen we voor onderwijs, psychologische bijstand en andere soorten hulp.
UNHCR verleent ook bijstand aan personen die naar huis terugkeren. We organiseren hun repatriëring met het vliegtuig, per schip of over land en verdelen hulpgoederen. Bovendien werken we mee aan de opzet van programma’s voor de (her)inburgering van mensen die terugkeren, zoals projecten die mensen helpen om een eigen bedrijf op te zetten.

Bescherming

De belangrijkste taak van UNHCR is om miljoenen ontheemden en staatlozen te beschermen.

Noodhulp

UNHCR biedt snel en gericht hulp in complexe noodsituaties.

Duurzame oplossingen

UNHCR heeft drie duurzame oplossingen: vrijwillige repatriëring, integratie, hervestiging.

Milieu

UNHCR probeert de gevolgen van vluchtelingenoperaties voor het mileu te beperken.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/wat-doen-we/hulpverlening.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.