United Nations High Commissioner for Refugees

Milieu

© UNHCR/J.Rae

Zorgen voor het milieu

De plotselinge toestroom van mensen op een beperkte oppervlakte heeft een aanzienlijke impact op de plaatselijke omgeving, want vluchtelingen en ontheemden hebben vaak geen andere keus dan te overleven van wat ze in de natuur vinden, zeker in crisissituaties. Er worden bomen gekapt om een onderkomen te bouwen, hout wordt gesprokkeld voor vuur om te koken, en fruit, kruiden, wild en planten dienen als voedsel. Zonder enig toezicht of controle raakt de leefomgeving snel uitgeput en blijft er helemaal niets meer over voor de ontheemden en hun gastgemeenschap.

Het uitgangspunt is altijd dat de kampen waarin vluchtelingen worden opgevangen tijdelijk zijn. Maar heel wat landen vangen al tientallen jaren vluchtelingen of ontheemden op, vaak in provisorische kampen. UNHCR zet daarom strategieën en acties op om milieuproblemen onder controle te houden en om beschadiging van de natuur te voorkomen en conflicten over de verdeling van de schaarse natuurlijke bronnen te vermijden.

UNHCR erkent dat de kampen en andere noodinrichtingen schade kunnen veroorzaken aan het milieu, evenals negatieve gevolgen voor de lokale economie en voor de relatie met de gastgemeenschappen. Daarom hebben we samen met overheden en andere nationale en internationale partners een overkoepelend beleid ontwikkeld voor het beheer van deze milieuproblemen. UNHCR moedigt de ontwikkeling van projecten op dit terrein aan, om de schade die door mensen wordt veroorzaakt zo veel mogelijk te beperken en te controleren. Daarnaast werken we mee aan het in kaart brengen van nieuwe milieudreigingen, zoals de gevolgen van klimaatverandering.


Klimaatverandering

Een ander klimaat vraagt om andere een strategie.

Bescherming

De belangrijkste taak van UNHCR is om miljoenen ontheemden en staatlozen te beschermen.

Noodhulp

UNHCR biedt snel en gericht hulp in complexe noodsituaties.

Hulpverlening

Hulpverlenen varieert van levensnoodzakelijke hulp bieden tot gezondheidszorg, onderwijs en nog veel meer.

Duurzame oplossingen

UNHCR heeft drie duurzame oplossingen: vrijwillige repatriëring, integratie, hervestiging.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/wat-doen-we/milieu.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.