United Nations High Commissioner for Refugees

Klimaatverandering

© UNHCR/H.Caux

Een ander klimaat vraagt om andere een strategie

Het klimaat van onze planeet verandert. Het ontwikkelt zich veel sneller dan de meeste wetenschappers hadden voorspeld. Sommige gemeenschappen ondervinden nu al de negatieve gevolgen van deze klimaatverandering en kunnen niet anders dan hun huis verlaten en ergens anders een nieuw leven beginnen.

Ook voor UNHCR heeft de klimaatverandering gevolgen. Natuurlijke hulpbronnen, zoals drinkwater, zijn nu al schaars en zullen waarschijnlijk nog schaarser worden. In heel wat delen van de wereld is dit een nijpend probleem. Het staat nu al vast dat sommige culturen en diersoorten niet zullen overleven in een te warm of te droog klimaat, of juist een te koud of vochtig klimaat.

De mens zal zich aan deze situatie moeten aanpassen. Maar voor heel wat mensen betekent dit dat ze om te kunnen overleven, een andere plek moeten zoeken om te wonen. Als gevolg daarvan kunnen ze in conflict komen met andere gemeenschappen, omdat meer mensen moeten leven van steeds schaarser wordende bestaansmiddelen.

De mensenrechten van mensen die op de vlucht slaan door klimaatverandering kunnen in fundamentele problemen komen. Hier zal meer aandacht aan besteed moeten worden. Dat is een van de voornaamste uitdagingen van de 21ste eeuw. UNHCR zal milieuaspecten nadrukkelijker moeten noemen in alle strategieën van de organisatie, zodat de gevolgen van klimaatverandering kunnen worden beheerst.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/wat-doen-we/milieu/klimaatverandering.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.