United Nations High Commissioner for Refugees

Noodhulp

© UNHCR/B. Alaj

UNHCR biedt snel en gericht hulp in complexe noodsituaties

UNHCR krijgt regelmatig te maken met noodsituaties waarin meteen moet worden ingegrepen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gewelddadig conflict dat talloze burgers dwingt om alles achter te laten, of een hevige aardbeving die honderdduizenden mensen op de vlucht jaagt. We moeten dan snel hulp kunnen bieden en hulpverleners naar de getroffen gebieden sturen. Bij elke humanitaire ramp is de noodhulp die wordt verleend een eerste stap naar bescherming van de vluchteling.

UNHCR kan op elk moment snel ingrijpen wanneer zich een crisissituatie voordoet die gevolgen heeft voor een groep tot 500.000 burgers. Er zijn interdisciplinaire teams beschikbaar die binnen 72 uur 300 medewerkers op de been kunnen brengen, die op dergelijke crisissituaties zijn voorbereid. Ze kunnen naar alle hoeken van de wereld worden uitgezonden. Deze deskundigen maken deel uit van de snelle interventieteams (Emergency Response Teams) van UNHCR. Bovendien kan UNHCR via verschillende kanalen meteen de nodige financiële middelen bij elkaar verzamelen om noodhulp te bieden.

Bescherming

De belangrijkste taak van UNHCR is om miljoenen ontheemden en staatlozen te beschermen.

Hulpverlening

Hulpverlenen varieert van levensnoodzakelijke hulp bieden tot gezondheidszorg, onderwijs en nog veel meer.

Duurzame oplossingen

UNHCR heeft drie duurzame oplossingen: vrijwillige repatriëring, integratie, hervestiging.

Milieu

UNHCR probeert de gevolgen van vluchtelingenoperaties voor het mileu te beperken.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/wat-doen-we/noodhulp.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.