United Nations High Commissioner for Refugees

Kinderen

© UNHCR/B.Heger

Kinderen zijn uitermate kwetsbaar en verdienen bijzondere aandacht

Bijna de helft van de 36,5 miljoen mensen voor wie UNHCR op grond van zijn mandaat verantwoordelijk is, zijn kinderen. Sommigen van hen zijn vluchteling, anderen asielzoeker, staatloos, terugkeerder of ontheemd. Zij krijgen hulp en bescherming van UNHCR. Samen met andere organisaties streven we ernaar dat deze kinderen bescherming, voedsel, water, een onderkomen, gezondheidszorg en onderwijs krijgen en dat hun veiligheid, ontwikkeling en welzijn worden gegarandeerd.

Kinderen in nood

Tijdens een vlucht worden kinderen meer blootgesteld aan geweld, uitbuiting, misbruik en verwaarlozing dan volwassenen. Zeker als ze van hun familie gescheiden zijn en zonder begeleiding vluchten. Ze zijn afhankelijk van volwassenen om te kunnen overleven, bijzonder gevoelig voor lichamelijke en psychologische trauma's en hebben specifieke behoeftes om zich normaal te kunnen ontwikkelen en op te groeien. Kinderen zijn uitermate kwetsbaar en verdienen daarom bijzondere aandacht.

Ten aanzien van kinderen bestaat op grond van internationale wetgeving een volwaardig pakket rechten, maar vluchtende, ontheemde en staatloze kinderen worden meestal van hun rechten onthouden. Zelfs van de meest fundamentele rechten, namelijk het recht op een gelijke behandeling (geen discriminatie), gezondheidszorg en onderwijs. Dit is met name het geval wanneer jonge vluchtelingen in het land waar ze naartoe zijn gevlucht, geen toegang hebben tot de kinderbescherming.

Hoe helpt UNHCR kinderen?

UNHCR heeft 5 prioriteiten in het werk voor vluchtelingenkinderen. We streven naar:

  1. hereniging van families;
  2. toegang tot onderwijs op een niet-discriminerende basis;
  3. toegang tot gezondheidsdiensten en psychosociale ondersteuning;
  4. demobilisatie, ontwapeningsprogramma’s en programma’s voor de herintegratie van kinderen die deel uitmaken van het leger of gewapende milities;
  5. beroepsopleidingen en activiteiten die inkomsten genereren voor jongeren.

Het Verdrag voor de rechten van het kind (1989) is bij al ons werk de voornaamste leidraad. Ook bewustwording omtrent gender- en kinderrechten, de preventie en bestrijding van seksueel en gendergerelateerd geweld behoren tot de taken van UNHCR.

We geven bovendien regelmatig opleidingen aan onze medewerkers en die van de partners met betrekking tot kinderbescherming.

Onderwijs - een basisrecht voor een mooiere toekomst

Wanneer er een conflict uitbreekt, wordt onderwijs voor vluchtelingen of ontheemden vaak een luxe. Hun eerste zorg is om te overleven en een veilig toevluchtsoord te vinden. Maar onderwijs is een basisrecht en van cruciaal belang om kinderen zonder thuis weer hoop en een gevoel van eigenwaarde te geven.

UNHCR ondersteunt de Millenniumdoelen (MDG’s) van de Verenigde Naties. Eén van deze doelstellingen richt zich op basisonderwijs voor alle kinderen vóór 2015.

Toegang tot basisonderwijs is een prioriteit, ook in noodsituaties. UNHCR streeft ernaar dat kinderen in alle omstandigheden waarin zij verblijven, onderwijs kunnen krijgen. Samen met het Netwerk van Organisaties voor Onderwijs in Noodsituaties (INEE) maken we onderwijs in noodsituaties mogelijk. UNHCR is medeoprichter van INEE. Dit netwerk lanceerde bovendien een online campagne voor onderwijs voor ontheemde kinderen. Kijk voor meer informatie op www.ineesite.org.

Een ander initiatief dat UNHCR heeft opgezet is de Ninemillion-campagne, in samenwerking met Nike en Microsoft. Het doel van deze campagne is om 9 miljoen kinderen beter toegang te geven tot onderwijs, sport en technologie. Kijk voor meer informatie op www.ninemillion.org.

Tevens verstrekt UNHCR een aantal beurzen voor hoger onderwijs aan vluchtelingen. Sinds 1992 maakt de Duitse overheid dit mogelijk dankzij financiering van het jaarprogramma van het Duitse Albert Einstein-initiatief voor vluchtelingenstudenten (DAFI). Duizenden talentvolle vluchtelingenstudenten hebben al van deze beurs gebruik gemaakt en zich ingeschreven aan een universiteit of hogeschool in hun gastland.

Vluchtelingen

Onze voornaamste hulpdoelgroep zijn de miljoenen vluchtelingen wereldwijd.

Ontheemden

Ontheemden zijn op de vlucht in hun eigen land.

Repatrianten

Repatrianten zijn vluchtelingen die naar hun thuisland terugkeren.

Staatlozen

Miljoenen staatlozen zitten gevangen in een juridisch vacuüm en beschikken slechts over beperkte fundamentele rechten.

Asielzoekers

Asielzoekers hebben rechtsbijstand nodig in de procedure tot erkenning van de status van vluchteling.

Mannen

Mannen hebben bijzondere noden. Ze zijn vaak rechtstreeks verwikkeld in gewapende conflicten.

Vrouwen

Meisjes en vrouwen zijn bijzonder kwetsbaar voor misbruik wanneer mensen massaal op de vlucht slaan.

Ouderen

Ouderen hebben specifieke behoeften, door beperkte mobiliteit en ziektes.

Personen met handicap

Mensen met een handicap blijven grotendeels onzichtbaar.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/wie-helpen-we/kinderen.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.