United Nations High Commissioner for Refugees

Mannen

© UNHCR/M.Maguire

Bijzondere noden

De gevaren voor jongens en mannen worden bij interne conflicten en bij gedwongen verhuizing niet altijd onderkend. Maar ook zij hebben bijzondere noden en ze worden geconfronteerd met specifieke levensbedreigende situaties. Mannen zijn bijvoorbeeld vaak rechtstreeks verwikkeld in gewapende conflicten. Ze worden tegen wil en dank ingelijfd in het leger of de milities, en in het dagelijkse leven ervaren ze vaak een sterk verlies van eigenwaarde doordat de rolverdeling tussen mannen en vrouwen veranderd in de crisissituatie. In de steden worden vluchtende jongens en mannen vaak opgepakt of uitgebuit, vooral in die landen waar ze volgens de wet niet mogen werken.

Vluchtelingen

Onze voornaamste hulpdoelgroep zijn de miljoenen vluchtelingen wereldwijd.

Ontheemden

Ontheemden zijn op de vlucht in hun eigen land.

Repatrianten

Repatrianten zijn vluchtelingen die naar hun thuisland terugkeren.

Staatlozen

Miljoenen staatlozen zitten gevangen in een juridisch vacuüm en beschikken slechts over beperkte fundamentele rechten.

Asielzoekers

Asielzoekers hebben rechtsbijstand nodig in de procedure tot erkenning van de status van vluchteling.

Vrouwen

Meisjes en vrouwen zijn bijzonder kwetsbaar voor misbruik wanneer mensen massaal op de vlucht slaan.

Kinderen

Kinderen zijn uitermate kwetsbaar en verdienen bijzondere aandacht.

Ouderen

Ouderen hebben specifieke behoeften, door beperkte mobiliteit en ziektes.

Personen met handicap

Mensen met een handicap blijven grotendeels onzichtbaar.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/wie-helpen-we/mannen.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.