United Nations High Commissioner for Refugees

Ontheemden

© UNHCR/T.Taggart

Op de vlucht in eigen land

In tegenstelling tot vluchtelingen zijn ontheemden niet de landsgrenzen overgestoken.

Ze verblijven nog steeds in hun eigen land. Hoewel ze meestal om dezelfde redenen op de vlucht slaan als vluchtelingen (gewapend conflict, algemeen geweld, schending van de mensenrechten), blijven ontheemden wettelijk onder de bescherming staan van hun eigen overheid, ook al is diezelfde overheid soms mede-verantwoordelijk voor het feit dat mensen hun woongebied verlaten.

Het oorspronkelijke mandaat van UNHCR richt zich niet specifiek op ontheemden. Toch helpen we al jarenlang miljoenen ontheemde burgers. Sinds kort wordt deze hulp georganiseerd volgens het principe van ‘cluster approach’, waarbij het werk wordt verdeeld binnen de Verenigde Naties en onder de andere humanitaire organisaties. UNHCR heeft hier een leidende rol op het gebied van de bescherming van ontheemden die het slachtoffer werden van een conflict, het bieden van noodonderkomens en het coördineren en beheren van de kampen waar ontheemden worden opgevangen.

In 2013 waren er 33,3 miljoen ontheemden wereldwijd; het hoogste aantal ooit geregistreerd. UNHCR verleende dan ook bijstand aan meer ontheemden dan ooit tevoren: naar schatting 23,9 miljoen. Miljoenen andere burgers die geen dak meer boven hun hoofd hebben als gevolg van een natuurramp, worden eveneens als ontheemden beschouwd. Voor die groep draagt UNHCR enkel in uitzonderlijke omstandigheden zorg, zoals bij de tsunami in de Indische Oceaan (2004), in Pakistan bij de aardbeving (2005) en bij de overstromingen (2010). Ook in Myanmar bij de cycloon Nargis (2008) en de aardbeving in Haïti in datzelfde jaar, bood UNHCR ondersteuning. In 2013 was UNHCR actief toen na de tyfoon Haiyan meer dan 10 miljoen mensen ontheemd werden in de Filipijnen. 

Eind 2009 ving UNHCR ongeveer 15,6 miljoen ontheemden op.

Vluchtelingen

Onze voornaamste hulpdoelgroep zijn de miljoenen vluchtelingen wereldwijd.

Repatrianten

Repatrianten zijn vluchtelingen die naar hun thuisland terugkeren.

Staatlozen

Miljoenen staatlozen zitten gevangen in een juridisch vacuüm en beschikken slechts over beperkte fundamentele rechten.

Asielzoekers

Asielzoekers hebben rechtsbijstand nodig in de procedure tot erkenning van de status van vluchteling.

Mannen

Mannen hebben bijzondere noden. Ze zijn vaak rechtstreeks verwikkeld in gewapende conflicten.

Vrouwen

Meisjes en vrouwen zijn bijzonder kwetsbaar voor misbruik wanneer mensen massaal op de vlucht slaan.

Kinderen

Kinderen zijn uitermate kwetsbaar en verdienen bijzondere aandacht.

Ouderen

Ouderen hebben specifieke behoeften, door beperkte mobiliteit en ziektes.

Personen met handicap

Mensen met een handicap blijven grotendeels onzichtbaar.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/wie-helpen-we/ontheemden.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.