United Nations High Commissioner for Refugees

Personen met handicap

© UNHCR/C. Shirley

Mensen met een handicap blijven grotendeels onzichtbaar

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) leven 2,3 tot 3,3 miljoen ontheemde mensen in de wereld met een handicap. Een derde van hen zijn kinderen. Ze zijn grotendeels onzichtbaar en worden ook binnen hun eigen gemeenschap vaak 'vergeten'. Mensen met een handicap leven vaak in de marge van de samenleving. Wanneer iedereen rondom hen op de vlucht slaat, dreigen zij alleen achter te blijven.

Ondanks alle inspanningen om de meest kwetsbare mensen meer en beter te helpen, zijn deze beschermingsmaatregelen maar zelden afgestemd op de behoeften van mensen met een handicap. Diensten zijn nauwelijks aangepast of niet goed toegankelijk, waardoor deze groep in de praktijk niet de humanitaire hulp krijgt waar ze recht op hebben.

Mensen met een handicap zijn bijzonder kwetsbaar voor lichamelijk, seksueel en emotioneel misbruik en hebben daarom meer bescherming nodig. Het risico op misbruik neemt ook toe door het gebrek aan privacy in sommige situaties, bijvoorbeeld wanneer ze geen toegang hebben tot toiletten of sanitaire voorzieningen.

UNHCR verdedigt de rechten van mensen met een handicap. Sinds 2008 is het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van kracht en past UNHCR de beginselen van dit Verdrag consequent toe. We nemen bovendien deel aan de Werkgroep ‘handicap’ van de Verenigde Naties.

Vluchtelingen

Onze voornaamste hulpdoelgroep zijn de miljoenen vluchtelingen wereldwijd.

Ontheemden

Ontheemden zijn op de vlucht in hun eigen land.

Repatrianten

Repatrianten zijn vluchtelingen die naar hun thuisland terugkeren.

Staatlozen

Miljoenen staatlozen zitten gevangen in een juridisch vacuüm en beschikken slechts over beperkte fundamentele rechten.

Asielzoekers

Asielzoekers hebben rechtsbijstand nodig in de procedure tot erkenning van de status van vluchteling.

Mannen

Mannen hebben bijzondere noden. Ze zijn vaak rechtstreeks verwikkeld in gewapende conflicten.

Vrouwen

Meisjes en vrouwen zijn bijzonder kwetsbaar voor misbruik wanneer mensen massaal op de vlucht slaan.

Kinderen

Kinderen zijn uitermate kwetsbaar en verdienen bijzondere aandacht.

Ouderen

Ouderen hebben specifieke behoeften, door beperkte mobiliteit en ziektes.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/wie-helpen-we/personen-met-handicap.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.