United Nations High Commissioner for Refugees

Repatrianten

© UNHCR/V.Vick

Repatriëring naar het land van herkomst is de meest duurzame oplossing voor vluchtelingen

Terugkeer naar het land van herkomst, ook wel ‘repatriëring’ genoemd, is de meest duurzame oplossing die UNHCR vluchtelingen kan bieden. Het wordt in principe als de beste oplossing beschouwd. Vluchtelingen kunnen naar hun land van herkomst terugkeren. Dan hoeven zij bijvoorbeeld niet te wennen aan een onbekend ‘nieuw’ land. Voor veel vluchtelingen is dit dan ook een droom. In de loop der jaren leidde UNHCR heel wat grootschalige repatriëringsprogramma's. We hielpen met deze programma’s miljoenen vluchtelingen naar hun land van herkomst terug te keren. 

Een andere duurzame oplossing van UNHCR is hervestiging in een derde land of integratie in het eerste opvangland, maar slechts een minderheid van de vluchtelingen komt hiervoor in aanmerking.

Vanaf 2002 keerden met hulp van UNHCR in Afghanistan ongeveer 5,3 miljoen vluchtelingen naar hun dorp of stad terug. Dit is bijna een vijfde van de Afghaanse bevolking. We ondersteunen ook dagelijks kleinschaligere repatriëringen van vluchtelingen en ontheemden. In 2013 keerden ongeveer 414.600 mensen terug naar hun land van herkomst. 206.000 van hen werden hierin bijgestaan door UNHCR.

Vluchtelingen

Onze voornaamste hulpdoelgroep zijn de miljoenen vluchtelingen wereldwijd.

Ontheemden

Ontheemden zijn op de vlucht in hun eigen land.

Staatlozen

Miljoenen staatlozen zitten gevangen in een juridisch vacuüm en beschikken slechts over beperkte fundamentele rechten.

Asielzoekers

Asielzoekers hebben rechtsbijstand nodig in de procedure tot erkenning van de status van vluchteling.

Mannen

Mannen hebben bijzondere noden. Ze zijn vaak rechtstreeks verwikkeld in gewapende conflicten.

Vrouwen

Meisjes en vrouwen zijn bijzonder kwetsbaar voor misbruik wanneer mensen massaal op de vlucht slaan.

Kinderen

Kinderen zijn uitermate kwetsbaar en verdienen bijzondere aandacht.

Ouderen

Ouderen hebben specifieke behoeften, door beperkte mobiliteit en ziektes.

Personen met handicap

Mensen met een handicap blijven grotendeels onzichtbaar.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/wie-helpen-we/repatrianten.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.