United Nations High Commissioner for Refugees

Vrouwen

© UNHCR/F. Courbet

Meisjes en vrouwen zijn bijzonder kwetsbaar voor misbruik wanneer mensen massaal op de vlucht slaan

Bij elke groep vluchtelingen is ongeveer de helft meisje of vrouw. Ze zijn bijzonder kwetsbaar als ze niet langer beschermd worden door hun overheid en hun familie. Tijdens hun vlucht en omzwervingen is er een groot risico dat ze slachtoffer worden van ongewenste intimiteiten of seksueel misbruik, zelfs wanneer ze denken een veilige toevlucht te hebben gevonden.

Vrouwen die in eigen land op de vlucht slaan, kampen met dezelfde problemen en vormen een makkelijke prooi voor illegale gewapende bendes die hen verkrachten en de bevolking terroriseren.
Vrouwen moeten al deze bedreigingen voortdurend het hoofd zien te bieden en zijn tegelijk ziekenverzorgster, opvoedster en beschermster, kortom de steun en toeverlaat van hun gezin.

Hoe helpt UNHCR vrouwen?

UNHCR moedigt de verzelfstandiging van vrouwen aan en strijdt tegen seksueel en gendergerelateerd geweld (SGBV). In het kader van de strategie voor leeftijd-, gender- en diversiteitmainstreaming (AGDM) streven we ernaar om een behoorlijke deelname te garanderen van alle personen voor wie UNHCR opkomt.

We besteden bij alles wat we doen bijzondere aandacht aan vrouwen en de gevaren waaraan ze worden blootgesteld. UNHCR erkent de gelijkheid tussen vrouwen en mannen als een fundamenteel mensenrecht. UNHCR is van mening dat vrouwen een sleutelrol spelen in de handhaving en bescherming van de samenleving, en dat zij de drijfkracht zijn voor veranderingen.

UNHCR heeft een reeks programma’s opgezet die ondernemen bij vrouwen moeten stimuleren. We willen hen gelijke toegang verlenen tot bescherming, en hen levensmiddelen en basisdiensten geven zodat ze de draad van hun leven opnieuw kunnen oppakken.

We zetten bovendien gerichte acties op om slachtoffers van seksueel en gendergerelateerd geweld te helpen. Bijvoorbeeld door psychosociale en medische hulp, maar ook rechtsbijstand en het bevorderen van de openbare veiligheid. UNHCR doet ook aan preventiewerk, lanceert bewustwordingscampagnes, en organiseert culturele en sportactiviteiten.

Ook leveren we energiebronnen aan vrouwen en meisjes zodat ze niet meer in het bos hout hoeven te zoeken, met alle gevaren van dien. UNHCR moedigt eveneens de ondersteuning van mannen en jongens aan in de strijd tegen seksueel en gendergerelateerd geweld en we streven naar een betere dataverzameling en analyse van de problemen op dit gebied.

Vluchtelingen

Onze voornaamste hulpdoelgroep zijn de miljoenen vluchtelingen wereldwijd.

Ontheemden

Ontheemden zijn op de vlucht in hun eigen land.

Repatrianten

Repatrianten zijn vluchtelingen die naar hun thuisland terugkeren.

Staatlozen

Miljoenen staatlozen zitten gevangen in een juridisch vacuüm en beschikken slechts over beperkte fundamentele rechten.

Asielzoekers

Asielzoekers hebben rechtsbijstand nodig in de procedure tot erkenning van de status van vluchteling.

Mannen

Mannen hebben bijzondere noden. Ze zijn vaak rechtstreeks verwikkeld in gewapende conflicten.

Kinderen

Kinderen zijn uitermate kwetsbaar en verdienen bijzondere aandacht.

Ouderen

Ouderen hebben specifieke behoeften, door beperkte mobiliteit en ziektes.

Personen met handicap

Mensen met een handicap blijven grotendeels onzichtbaar.

URL: www.unhcr.nl/over-unhcr/wie-helpen-we/vrouwen.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.