United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR tegen staatloosheid

© UNHCR / G. Amarasinghe

UNHCR tegen staatloosheid

Over de hele wereld zijn er miljoenen mensen die in geen enkel land officieel als burger erkend zijn. Het gaat hier om mensen zonder nationaliteit. Ze zijn staatloos.

UNHCR beschikt over een mandaat om staatloosheid te voorkomen. Op 25 augustus lanceerde UNHCR een internationale campagne met als doel licht te werpen op deze - vaak nogal vage - problematiek. Het is de bedoeling om het aantal staatlozen wereldwijd te verlagen.

Er zijn meerdere oorzaken van staatloosheid, vaak geworteld in juridische kwesties, maar de menselijke gevolgen ervan kunnen dramatisch zijn. Omdat technisch gezien staatlozen van geen enkel land burger zijn, worden basisrechten en de toegang tot werkgelegenheid, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg hun vaak ontnomen. In veel gevallen is het voor hen niet mogelijk om een eigendom te bezitten, om een bankrekening te openen, om te trouwen, of om een geboorte aan te geven. Sommigen worden voor lange tijd in detentie gehouden omdat ze niet in staat zijn te bewijzen wie ze zijn en of waar ze vandaan komen.

UNHCR schat dat er wereldwijd 12 miljoen staatlozen zijn, maar het verschaffen van exacte cijfers is enorm problematisch. Strijdige rapportering gecombineerd met verschillende definities van staatloosheid zorgt ervoor dat de ware schaal van het probleem moeilijk in te schatten is. Om dit aan te pakken vergroot UNHCR het bewustzijn rond de internationale juridische definitie terwijl het de eigen methodes om data te verzamelen over staatlozen tracht te verbeteren.

Symposium on Statelessness

Symposium on Statelessness

"Staatloosheid in Nederland"

©

UNHCR heeft onderzoek gedaan naar het aantal staatlozen in Nederland en hun situatie. Klik hier voor meer informatie.

 

» meer

‘Wensen voor staatlozen’ door het land

© UNHCR/F. Joordens

Na een avond cupcakes bakken en ’s ochtends vroeg uit de veren, ging UNHCR samen met het Tilburg Law School Statelessness Programme op pad om de vijftigste verjaardag van het Verdrag tot Beperking van Staatloosheid te vieren.

» meer

Staatloosheid - Greg Constantine

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URL: www.unhcr.nl/unhcr-in-nederland/campagnes/staatloosheid.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.