United Nations High Commissioner for Refugees

Eligibility guidelines

© UNHCR

Interpretaties van vluchtelingencriteria

De Eligibillity Guidelines zijn gezaghebbende intepretaties van de vluchtelingencriteria met betrekking tot specifieke groepen. Deze zijn opgesteld op basis van op objectieve wijze geëvalueerde condities op het gebied van mensenrechten, sociale, politieke, economische, veiligheidsgerelateerde en humanitaire omstandigheden in de landen van herkomst.

URL: www.unhcr.nl/unhcr-in-nederland/juridische-documenten/eligibility-guidelines.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.