United Nations High Commissioner for Refugees

Conventie and Protocol

© UNHCR/B.Heger

Het Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen ofwel de Conventie van Genève werd op 28 juli 1951 opgesteld. Dit Verdrag definieert wie in aanmerking komt voor de status van vluchteling en aan wie asiel moet worden verleend door het land waar een asielaanvraag gedaan wordt, en welke rechten aan de al dan niet als vluchteling erkende asielzoeker worden toegekend. Het Protocol van New York (1966) of voluit het Protocol betreffende de status van vluchtelingen is een aanvulling op het VN-Vluchtelingenverdrag uit 1951.

Download de Convention & Protocol

Trouw over gezinshereniging

UNHCR heeft samen met dagblad Trouw een reeks uitgebracht over gezinshereniging.

UNHCR Rapporten

Hier vindt u relevante UNHCR-rapporten.

Mediabrochure

Praktische tips en advies aan journalisten.

UNHCR brochure

Brochure met achtergrond informatie over UNHCR.

Statute

Hierin staat de taakomschrijving van UNHCR.

Protecting refugees

Brochure met antwoorden op veelgestelde vragen en informatie over hoe UNHCR helpt.

Asylum in Europe

Een overzicht van EU-wetgeving op het gebied van asiel en immigratie.

Q&As

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Lespakket

Lesgeven aan jongeren over migratie en asielzoekers in de Europese Unie.

URL: www.unhcr.nl/unhcr-in-nederland/publicaties/convention-and-protocol.html
copyright © 2001-2016 UNHCR - all rights reserved.